•  Marka Čelebonovića 65/16, Beograd
  • office@perfektasistem.rs
  • 064 88 02 150

Javne nabavke

Za ponuđače


1. Praćenje objavljenih oglasa (poziva za dostavljanje ponuda, obaveštenja) o javnim nabavkama i konkursnih dokumentacija za postupke javnih nabavki za koje ste zainteresovani

  • dostavljanje PONUĐAČU podataka o raspisanim javnim nabavkama, elektronskim putem
  • konstantno praćenje objavljenih tedera za koje je PONUĐAČ zainteresovan, kako bi bili upoznati sa izmenama/dopunama istog

2. Analiza konkursne dokumentacije i UKAZIVANJE naručiocu na eventualnu neusaglašenost iste sa Zakonom

  • Komunikacija sa naručiocem u smislu postavljanja pitanja istom o sadržini konkursne dokumentacije, izrada zahteva za pojašnjenjem konkursne dokumentacije, ukazivanje na nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji, ukazivanje na diskriminatorske uslove i zahtevanje ispravke konkursne dokumentacije, izrada zahteva za produženje roka za dostavljanje ponuda/prijava
  • Izrada zahteva za zaštitu prava na konkursnu dokumentaciju – osporavanje iste - naručilac ne izvrši ispravku konkursne dokumentacije ni posle ukazivanja potencijalnog ponuđača/zainteresovanog lica.

3. Sastavljanje ponude - provera dokumentacije koja se dostavlja uz ponudu

4. Prisustvovanje otvaranju ponuda i vršenje uvida u ponude konkurencije, uz vaše ovlašćenje

5. Vršenje uvida u dokumentaciju iz postupka javne nabavke nakon donošenja odluke o dodeli ugovora/obustavi postupka, uz vaše ovlašćenje

6. Sastavljanje zahteva za zaštitu prava na odluku o dodeli ugovora ili odluku o obustavi postupka javne nabavke za koju smatramo da nije doneta u skladu sa Zakonom i konkursnom dokumentacijom

7. Registracija ponuđača u registar koji vodi Agencija za privredne registre

  • Kako pronaći oglas o javnoj nabavci?
  • Kako pripremiti i podneti ponudu?
  • Kako zaštiti svoja prava u postupku javne nabavke?

Tu smo da Vam pomognemo!

PERFEKTA SISTEM DOO je privredno društvo koje se bavi pružanjem pravnih usluga i pravnog savetovanja privrednim društvima, javnim preduzećima, državnim organima, preduzetnicima i fizičkim licima, po prihvatljivim uslovima.

Fokusirani smo na razvoj inovativnog, uvek spremnog servisa da jasno i nedvosmisleno pružimo potrebne informacije, brze i kvalitetne odgovore te klijentima omogućimo adekvatnu podršku u rešavanju zadataka i problema sa kojima se susreću.

Kontakt podaci

  Marka Čelebonovića 65/16
Beograd

+381 (0)64 88 02 150

 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 9.00 - 17.00